Decyzje o środowiskowych uwaunkowaniach 2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.09.2021 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dn. 14.09.2021 r., znak:ROŚiR.6220.1.11.2021 – dot. wszczęcia postępowania „Budowa zakładu MIPA Polska Sp.z o.o. (…)” Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 05.08.2021r., znak: ROŚiR.6220.1.9.2021 dot. odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 28.07.2021 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28.07.2021 r., znak: ROŚiR.6220.1.10.2021 – dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu montażowo- magazynowego central wentylacyjnych na dz. 922/4 i 924 oraz magazynu na dz. 919/8 obręb M. Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16 lipca 2021 r., znak:ROŚiR.6220.1.9.2021 – dot. wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego zakładu ubojni (…)” Szczegóły
Artykuł 18.06.2021 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 czerwca 2021 r., znak:ROŚiR.6220.1.1.2021 dot. umorzenia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW na działce nr ew. 66/2 obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001]” Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28.05.2021 r., znak: ROŚiR.6220.1.1.2021 dot. przedsięwzięcia pn.:”Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW, na działce nr ew. 66/2 obręb M. Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 07.05.2021 r., znak: ROŚiR.6220.1.10.2018 dot. uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 22.03.2021 r., znak: ROŚiR.6220.1.10.2020 – dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania zakładowej podczyszczalni ścieków na terenie P.D. Drobex Sp. z o.o. (…)” Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń” Szczegóły
Artykuł 03.03.2021 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 2 marca 2021 r., znak: ROŚiR.6220.1.10.2020 r. – dot. zmiany sposobu użytkowania podczyszczalni ścieków na terenie P.D. Drobex Sp. z o. o. Szczegóły