Obwieszczenia, zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2021 Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 10.09.2021 r. Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w miejski system kanalizacji deszczowej… (znak sprawy GD.ZUZ.5.4210.150.2021.WK) Szczegóły
Artykuł 04.05.2021 Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotycząca zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Solec Kujawski na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 06.04.2021 Obwieszczenie z dnia 1.04.2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informujący o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia….. Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Informacja Dyrektora Zarządu Zalewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego GD.ZUZ.5.4210.247.2020.MT Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Informacja Dyrektora Zarządu Zalewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego GD.ZUZ.5.421.515.2019.EF Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z dnia 28.05.2020 r. podający do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do rowów melioracyjnych będących w zlewni rowu soleckiego na terenie Parku Przemysłowym Etap II w Solcu Kujawskim… Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Obwieszczenie z dnia 2.12.2019 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim…… Szczegóły