2016r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.01.2017 LICP o znaczeniu gminnym – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej w Solcu Kujawskim na dz. nr 2411 i 2173 Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 LICP o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej na dz. nr 130/2 i 132/18 wraz z przyłączami do granicy działek w m. Chrośna, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 LICP o znaczeniu gminnym – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej przy ulicy Toruńskiej, na dz. nr 831/27, obręb ew. M.Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 LICP o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej DN 110PE w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.10.2016 LICP o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ul. Młyńska w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.10.2016 LICP o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ul. Kujawska Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 LICP o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej (PE fi 90) w m. Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 LICP o znaczeniu gminnym – rozbudowa przychodni lekarskiej, Solec Kujawski ul. Piastów 1a Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 LICP o znaczeniu gminnym – budowa linii kablowej nn-0,4 kV w związku z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV obw. 200 z ST „Łęgnowo I” w m. Otorowo gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.05.2016 LICP o znaczeniu gminnym – przyłączenie do sieci gazowej PGE S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni S.A. – Etap I Szczegóły