2017r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.01.2018 LICP o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej oraz ul. Nadbornej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 LICP – o znaczeniu gminnym – zmiana sposobu użytkowana istniejącego budynku szkoły na przedszkole dz. nr 498 obręb M.Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 LICP – o znaczeniu gminnym – rozbudowa oświetlenia drogowego, dz. nr 735/26, M.Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, dz. nr 922/21 M.Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.07.2017 LICP – o znaczeniu gminnym – realizacja oświetlenie terenu, budowa fontann oraz dojazdu technicznego, M. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej dz. nr 60/1, obręb Makowiska Szczegóły
Artykuł 06.02.2017 LICP – o znaczeniu gminnym – przebudowa nieczynnego zbiornika ścieków, dz. nr 251 Wypaleniska Szczegóły