2018r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.02.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców i Średniej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej sredniego cisnienia dn 63PE, ul. Błękitna oraz ul. Wiejska w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej sredniego cisnienia dn 90PE, 63PE, ul. Targowa oraz ul. Łąkowa w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 22.11.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej sredniego cisnienia dn 90PE, dn63PE, ul. Młyńska w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – remont, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, M.Solec Kujawski-Wypaleniska Szczegóły
Artykuł 26.09.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej, ul. Kasztanowa w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa gazociągu i przyłączy gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ul. Nadborna w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa abonenckiej linii kablowej SN – 15kV, Otorowo, Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa oświetlenia wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa obiektu transportu publicznego – M. Solec Kujawski Szczegóły