2018r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.08.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej – ul. Garbary, M. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym – Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym ul. Tęczowa w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej ś/c dn 63PE wraz z przyłączem, ulica Pogodna Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym – budowa elektroenergetycznej sieci nn, zasilającej złącze kablowo pomiarowe do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa gazociągu, przyłącza gazu oraz stacji gazowej dla celów zasilania palnika technologicznego projektowanej suszarni zbóż – Makowiska, Otorowo gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 4 przy placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej – Dom Dobrych Praktyk Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej, dz. nr 163/3, 163/4, 168/22, obręb Otorowo Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 160 PE, dz nr 318/8, 318/13, 319/1, 337, 2813, 614, 317/1. Szczegóły