2018r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.05.2018 LICP – o znaczeniu lokalnym – budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z demontażem linii napowietrznej nn 0,4 kV Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 LICP – o znaczeniu gminnym -budowa sieci gazowej ś/c dn 90PE obręb M. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej ś/c dn 63PE obręb M.Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, obręb Chrośna Szczegóły