2020r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.03.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 85/3, 33, 84/5, 84/2, obręb ewidencyjny 138, 12084/1, 12083/1, obręb ewidencyjny Wypaleniska [Nr 0005], 12084/3, 152, 12084/4, 145/1, 146, obręb ewidencyjny Makowiska [Nr 0002] oraz 244/3, 246/5, obręb ewidencyjny Otorowo [Nr 0003] Szczegóły
Artykuł 22.12.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Solcu Kujawskim, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 910/3, 74/7, 74/1, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]. Szczegóły
Artykuł 06.11.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – rozbiórka istniejącej stacji trafo na działce 2139/1; budowie kontenerowej stacji trafo na działce 2139/1; przebudowie linii kablowych SN 15kV, nn 0,4kV na działkach 2139/1, 2139/2, 1873, 2188, położonych w obrębie ewidencyjny M. Solec Kujawski [0001] Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – przebudowa stacji elektroenergetycznej WS/SN GPZ Solec Kujawski, remont istniejących stanowisk: transformatorów i potrzeb własnych, wykonanie szczelnych stanowisk oraz instalacji ich odwodnienia”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 883/3, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa chodnika w ul. Targowej w Solcu Kujawskim, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 315/5, 301/1, 302/1, 302/2, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Solcu Kujawskim, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 146/2, 148/4, 147/13, 147/14, 2411, 2412, 2418, 2413, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] – WIPP-BPP.6733.13.2020 Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 445, 343, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001] oraz na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 229, 161/2, obręb ewidencyjny Otorowo [Nr 0003] Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 2643, 2644, 2476, 2645, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – rozbudowa budynku Leśniczówki Chojnaty o pomieszczenie kancelarii oraz przebudowy wejścia do części mieszkalnej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 26161/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Przyłubie [Nr 0004] Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Solcu Kujawskim, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2423, 108/3, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły