2021r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.06.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa nawierzchni utwardzonej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 2847, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 28.05.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych o średnicy dn63x5.8PE, na działce nr 2178, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 06.04.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – rozbiórka istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV oraz budowa nowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 883/3, 1001/4, 881/2, 1022/11, 1280/13, 1001/3, 1167/13, 1166, 1164, 1165, 1138, 1135/1, 1135/2, 1135/4, 1135/7, 1135/5, 1135/3, 1135/6, 17253/11, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] oraz 17260, 17257/1, 26002/4, 284/4, 284/5, 28 4/6, 26004/7, 565, położonych w obrębie ewidencyjnym Przyłubie [Nr 0004] Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 LICP – lokalizacja inwestycja celu publicznego – budowa linii kablowej SN 15 kV dla zasilania stacji transformatorowej ST Przyłubie IV nr 11547 i ST Przyłubie Baza MR nr 11148 oraz rozbiórce linii napowietrznej SN 15kV dla zadania nr 8, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1138, 1164, 1165, 1166, 1167/11, 1167/12, 1167/13, 1167/14, 1167/15, 1193/14, 1193/17, 1200, 1204/3, 1250/4, 1273, 1276, 1193/6, 1199/2, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2283/3, 2419, 2283/5, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 LICP – o znaczeniu gminnym – przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV, zasilającej słupową stację transformatorową ST LIPOWA nr 11447 przy ul. Lipowej w Solcu Kujawskim dla zadania nr 9, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 1243/9, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły