MPZP – w trakcie opracowania

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.12.2017 MPZP „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 MPZP terenu „Garbary – Powstańców – Srednia” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 MPZP „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zmiana MPZP terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001r. Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 MPZP dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych (rejon ulic: Bukowej, Dębowej, Powstańców i Średniej) Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 MPZP na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo Szczegóły