Obwieszczenia, zawiadomienia Burmistrza Solca Kujawskiego

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.09.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego powiadamiające o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków kart adresowych obejmujących historyczny układ urbanistyczny i układy ruralistyczne na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Stanowisko Burmistrza Solca Kujawskiego dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia…. Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 20.11.2019 r. o godz. 17.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się zebranie z mieszkańcami Osiedla Leśnego Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 18.11.2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy „Jagódka” odbędzie się zebranie z mieszkańcami Sołectwa Kujawska Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 14.11.2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy w Chrośnie odbędzie się zebranie z mieszkańcami Sołectwa Chrośna Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28.10.2019 r. zawiadamiające o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań… Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 7.11.2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy „Makowianka” odbędzie się zebranie z mieszkańcami Sołectwa Otorowo – Makowiska Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 7.11.2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy „Makowianka” odbędzie się zebranie z mieszkańcami Osiedla Rudy Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 6.11.2019 r. o godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Tartacznej 25 odbędzie się zebranie z mieszkańcami Osiedla Toruńskie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 21.10.2019 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie „Rybołów” Szczegóły