Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia Starosty Bydgoskiego

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.06.2021 Obwieszczenia Starosty Bydgoskiego z dnia 2.06.2021 r. zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanych stanach prawnych….. Szczegóły
Artykuł 18.02.2021 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 15.02.2021 r. zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości…. Szczegóły
Artykuł 11.01.2021 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 7.01.2021 r. o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości….. Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 17.10.2019 r. zawiadamiające o wniesionym odwołaniu do wojewody Kujawsko – Pomorskiego od wydanej przez Starostę Bydgoskiego decyzji z dnia 10.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 17.10.2019 r. w sprawie zawiadomienia o wniesieniu odwołania do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego od wydanej przez Starostę Bydgoskiego decyzji z dnia 10.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 13.09.2019 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 10.09.2019 r., na wniosek Pani Krystyny Mikulskiej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej…. Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 29.08.2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 2.08.2019 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej…. Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 lipca 2019 r. o wydaniu w dniu 15.07.2019 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg w Solcu Kujawskim w ramach zadania „Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 8 lipca 2019 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej…. Szczegóły