Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.06.2021 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV „Przyłubie Ujęcie Wody”…. Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17.11.2020 r. (znak WSPN.II.7533.50.2019.GH) stwierdzającej nabycie przez Gminę Bydgoszcz własności części nieruchomości, położonej w Bydgoszczy przy ul. Władysława Bełzy…. Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Obwieszczenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 listopada 2019 r. informujące o wniesionym odwołaniu od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 11/2019 wydanej w dniu 16.10.2019 r….. Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.10.2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły