Wykazy – nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.09.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim ostał wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (ul. Robotnicza 9/11). Szczegóły
Artykuł 16.09.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim ostał wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (ul. Robotnicza 5/8). Szczegóły
Artykuł 16.09.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim ostał wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (ul. Robotnicza 4/10). Szczegóły
Artykuł 16.09.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim ostał wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (ul. Robotnicza 9/4). Szczegóły
Artykuł 15.09.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim został wywieszony wykaz nieruchomości do wydzierżawienia (cz.dz. 735/26). Szczegóły
Artykuł 13.09.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim został wywieszony wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod uprawy rolne, pod drobne uprawy rolne. Szczegóły
Artykuł 13.09.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim został wywieszony wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod usytuowanie pojemników na zbiórkę odzieży i tekstyliów. Szczegóły
Artykuł 09.09.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim został wywieszony wykaz nieruchomości do wydzierżawienia (cz. dz. 737/13 i cz. dz. 739/1 -ul. Garbary). Szczegóły
Artykuł 08.09.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (dz.1047/5 – ul. Paryska 3). Szczegóły
Artykuł 01.09.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do łącznej sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. Szczegóły