Zamówienia Publiczne – od 1.01.2021 r. wszystkie postępowania publikowane są na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/soleckujawski

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 03.09.2021 Zapytane ofertowe na wykonanie usługi polegającej na rozbiórce budynku mieszkalnego na terenie działki nr 757/6 w miejscowości Solec Kujawski przy ul. Robotnicza nr 9A zgodnie z dokumentacja i decyzją Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.09.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót polegających na konserwacji, drobnych naprawach, remontach i usuwaniu awarii w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.09.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi demontażu oraz wykonania i montażu drzwi zewnętrznych Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2021 „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynków Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.06.2021 Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Dowożenie uczniów z terenu Gminy Solec Kujawski do przedszkoli i szkół podstawowych w Solcu Kujawskim w roku szkolnym 2021/2022” Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.06.2021 Zapytanie ofertowe na: Laptop oraz urządzenie wielofunkcyjne Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.05.2021 Zapytanie ofertowe na: Sprzęt elektroniczny i urządzenia biurowe Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.04.2021 Przebudowa ulicy Długiej (droga gminna nr 051001C) oraz ul. Krótkiej (droga gminna nr 051036C) w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.03.2021 Zapytanie ofertowe na: Urządzenia elektroniczne Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.03.2021 Zapytanie ofertowe na: Urządzenie wielofunkcyjne Szczegóły