Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX – AGRO Sp. z o.o. w miejscowości Makowiska na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8 obręb Makowiska, gm. Solec Kujawski

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o. w miejscowości Makowiska na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8 obręb Makowiska, gm. Solec Kujawski

  • Nr karty/rok 6/2020
  • Rodzaj dokumentu decyzja
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o. w miejscowości Makowiska na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8 obręb Makowiska, gm. Solec Kujawski
  • Obszar, którego dokument dotyczy Makowiska
  • Znak sprawy ROŚiR.6220.1.2.2019
  • Dokument wytworzył podinspektor ds. ochrony środowiska
  • Data dokumentu 27.03.2020
  • Dokument zatwierdził Cezary Ball - Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.03.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, bud. D (ul. Toruńska 8a), pok. nr 1, tel. 052 387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 39/2019, 36/2019, 43/2019, 45/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.03.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian