Decyzja o umorzeniu postępowania z dnia 11.05.2021 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2021

Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 22.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej SN „Przyłubie Ujęcie Wody” oraz budowie nowej linii elektroenergetycznej kablowej SN w m. Solec Kujawski, Przyłubie.

  • Nr karty/rok 52/2021
  • Rodzaj dokumentu decyzja
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu decyzja umarzająca postepowanie administracyjne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 22.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej SN "Przyłubie Ujęcie Wody" oraz budowie nowej linii elektroenergetycznej kablowej SN w m. Solec Kujawski, Przyłubie.
  • Obszar, którego dokument dotyczy M. Solec Kujawski, Przyłubie
  • Znak sprawy RośiR.6220.1.8.2021
  • Dokument wytworzył inspektor ds. ochrony środowiska
  • Data dokumentu 11.05.2021
  • Dokument zatwierdził Cezary Ball - Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, bud. D (ul. Toruńska 8a), pok. nr 1, tel. 052 387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 50/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.05.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian