Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2013


Data publikacji Treść
21 czerwca    2013 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu Izabela i Kazimierz Frischke, polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk (360 DJP)” …
25 czerwca    2013 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów nieleśnych oraz przeznaczeniu gruntów nieleśnych na cele związane z gospodarką leśną, na dz. nr ew. 622/1, obręb Przyłubie [Nr 0004].

31 lipca         2013 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu Izabela i Kazimierz Frischke, polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk (360 DJP)…”
1 października 2013 r. Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Remoncie ostróg na rzece Wiśle …
17 października 2013 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego …
23 października 2013 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu Izabela i Kazimierz Frischke, polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk (360 DJP)”…
31 października 2013 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury komunalnej, tj. kanalizacji sanitarnej o długosci 1,311 km oraz sieci wodociągowej (przewodów rozdzielczych) o długości 1,505 km w ul. Lipowej oraz ul. Piłsudskiego w Solcu Kujawskim”.
3 grudnia      2013 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka dot. zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Remoncie ostróg regulacyjnych na rzece Wiśle…

Postanowienie Wójta Gminy Zławieś Wielka stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Remoncie ostróg regulacyjnych na rzece Wiśle… 

19 grudnia 2013 r.

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski uzgadniające projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Remoncie ostróg regulacyjnych na rzece Wiśle…

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>