Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2014

Data publikacji Treść

02 stycznia 2014 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wileka o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Remoncie ostróg regulacyjnych na rzece Wiśle…

Decyzja Wójta Gminy Zławieś Wielka o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Remoncie ostróg regulacyjnych na rzece Wiśle…

09 stycznia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury komunalnej, tj. kanalizacji sanitarnej o dług. 1,311 km oraz sieci wodociągowej (przewodów rozdzielczych) o dług. 1,505 km w ul. Lipowej oraz w ul. Piłsudskiego w Solcu Kujawskim”

21 lutego 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na działce nr ew. 747/30 w obrębie M. Solec Kujawski, przy ul. Garbary 5 w Solcu Kujawskim

25 lutego 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury komunalnej, tj. kanalizacji sanitarnej o długości 1,311 km oraz sieci wodociągowej (przewodów rozdzielczych) o długości 1,505 km w ul. Lipowej oraz w ul. Piłsudskiego w Solcu Kujawskim”

17 kwietnia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 7 do głębokości 79,0 m, o wydajności Q = 80,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Solec Kujawski, na działce o nr ew. 990/5 – obręb M. Solec Kujawski [0001], gm. Solec Kujawski”. 

23 kwietnia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na dz. nr ew. 747/30 w obrębie M. Solec Kujawski, przy ul. Garbary 5 w Solcu Kujawskim.

28 maja 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej (ul. Ogrodowa) o długości 1,0147 km wraz z budową dróg dojazdowych o długości 0,128 km i 0,297 km i budową sieci kanalizacji deszczowej”.

06 sierpnia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „odzysku zużytych materacy łóżkowych” przy ul. Unii Europejskiej 1 w Solcu Kujawskim.

06 sierpnia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej (ul. Ogrodowa) o długości 1,0147 km wraz z budową dróg dojazdowych o długości 0,128 km i 0,353 km i budową sieci kanalizacji deszczowej” w Solcu Kujawskim.

23 września 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku ubojni drobiu P.D. DROBEX Sp. z o.o.” w Solcu Kujawskim, przy ul. Powstańców 19.

02 października 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej (ul. Ogrodowa) o długości 1,0147 km wraz z budową dróg dojazdowych o długości 0,128 km i 0,353 km i budową sieci kanalizacji deszczowej” w Solcu Kujawskim.

28 października 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu Izabela i Kazimierz Frischke …” przy ul. Kopernika 9 w Solcu Kujawskim

06 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku ubojni drobiu P.D. „DROBEX” Sp. z o.o.” przy ul. Powstańców 19 w Solcu Kujawskim.

12 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej (ul. Ogrodowa) o długości 1,0147 km wraz z budową dróg dojazdowych o długości 0,128 km i 0,353 km i budową sieci kanalizacji deszczowej” w Solcu Kujawskim.

17 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zamontowaniu i uruchomieniu linii technologicznej do mieszania i konfekcjonowania suchych, sypkich produktów spożywczych”, na działce nr ew. 1074/12, obręb M.Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Unii Europejskiej 4 w Solcu Kujawskim.

18 grudnia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym i socjalno-sanitarnym na terenie dz. nr ew. 802, obręb m. Solec Kujawski, przy ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>