Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski

Budynek A

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne od ul. 23 Stycznia, służbowe od podwórza. Do wejścia głównego dla klientów urzędu prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, wejście służbowe nie posiada barier zewnętrznych, po wejściu do budynku znajdują się schody.

Kancelaria znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Punkt Obsługi Interesanta znajduje się na parterze w pokoju nr 9, dla osób ze szczególnymi potrzebami w pokoju nr 7. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w prawym korytarzu, pierwsze pomieszczenie po lewej stronie .

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek B

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. 23 Stycznia przez bramę wjazdową na parking Urzędu. Wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych. Po wejściu do budynku znajdują się schody. W budynku nie ma windy.

Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są w Punkcie Obsługi Klienta w budynku A.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, w tym kompleksie budynków toaleta znajduje się tylko w budynku A.

Budynek C

Do budynku prowadzi 1 wejście od podwórza, wejście przez bramę wjazdową na parking Urzędu. Przed wejściem do budynku znajduje się podwyższony próg bez podjazdu. W budynku nie ma windy.

Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są w Punkcie Obsługi Klienta w budynku A.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, w tym kompleksie budynków toaleta znajduje się tylko w budynku A.

 

Budynek D – Wydział Utrzymania Miasta ul. Toruńska 8A, 86-050 Solec Kujawski

Do budynku prowadzi 1 wejście pozbawione barier architektonicznych. Wejście usytuowane jest po lewej stronie budynku, od ul. Toruńskiej.

Punkt Obsługi Interesanta znajduje się w przedsionku po wejściu do budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie zaraz po wejściu do budynku.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek E

Do budynku prowadzi 1 wejście pozbawione barier architektonicznych. Wejście usytuowane jest po prawej stronie, po przejściu przez bramę wjazdową na parking urzędu.

Klienci są obsługiwani w biurach znajdujących się w budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, w tym kompleksie budynków toaleta znajduje się tylko w budynku A.

Informacje ogólne

Przy wejściach do budynków zamieszczone są odpowiednio ich oznaczenia. Ponadto na drogach prowadzących do budynków zlokalizowane są drogowskazy. We wszystkich budynkach znajdują się oznaczenia informujące o wydziale, referacie oraz pracownikach.

Punktem informacyjnym jest Kancelaria, która zlokalizowana jest w budynku głównym urzędu (budynek A). Dojście do kancelarii jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W kancelarii i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu i powinna być zgłoszona minimum 3 dni przed wizytą w urzędzie. Usługa jest bezpłatna dla osób uprawnionych określonych w art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie urzędu poświęconej temu tematowi.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian