Gospodarka odpadami

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2021

ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2020 r. – dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2020 r. – dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Jak segregować odpady komunalne – „Piątka za segregację”

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

***

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec Kujawski za 2020 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec Kujawski za 2019 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec Kujawski za 2018 rok

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 – korekta nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski za rok 2017

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 – korekta nr 2

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 – korekta nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski za rok 2016

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski za rok 2015

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015 – korekta

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski za rok 2014

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014

***

Informacja o osiągniętych w 2017 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2016 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2015 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2014 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2013 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2012 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian