Historia

Zmiana MPZP terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001r.
1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001r. -  Uchwała Nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2016r. - Załącznik do Uchwały Nr XIX/177/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 wrzesnia 2016r.
2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001r. (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2015r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
3. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawski, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/178/2001 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2001r. (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko)
  Opracowanie ekofizjograficzne do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski
4. Uzgodnienia dotyczące formy, zawartosci, stopnia szczegółowosci, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na srodowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydane przez: a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Bydgoszczy (pismo z 14 sierpnia 2018r., WOO.411.162.2018.AT), b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (uzgodnienie z 25 lipca 2018r., NNZ.42.1.SK.1.2018).
5. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 21 wrzesnia 2018r., WOO.410.374.2018.AT, dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko.
6. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 14 wrzesnia 2018r., NNZ.42.1.SK.1.2018, dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko.
7. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 25 wrzesnia 2018r., NNZ.9022.1.521.2018, dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko.
8. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2018r., NNZ.42.1.SK.1.2018, dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko.
9. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ, WIES OTOROWO, GMINA SOLEC KUJAWSKI WRAZ Z PROGNOZĄ NA SRODOWISKO (wyłożenie w dniach od 5 grudnia 2018r. do 10 stycznia 2019r.) 9.1. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko  9.2. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski - Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Załącznik nr 1 - Prognoza oddziaływania na srodowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski  

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>