Historia

Urząd Miejski w Solcu Kujawskim

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

 Na podstawie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 z późn. zm.), z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim:
 1. Obsługa interesantów będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1515 w formie telefonicznej, elektronicznej, za pośrednictwem operatora publicznego oraz skrzynki podawczej wystawionej przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim.
 2. Nie będzie możliwości osobistego doręczania korespondencji w Biurze Podawczym – Kancelarii Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
 3. Apelujemy, o ile to możliwe, o przesyłanie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj.:
  • portalu ePUAP: epuap.gov.pl;
  • skrzynki e-mail: solec@soleckujawski.pl
 4. Aby uzyskać profil zaufany nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie pz.gov.pl.
 5. Wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez pracowników Urzędu zostają anulowane. W wyjątkowych, pilnych sytuacjach, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa, niezbędny jest uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym obsługującym sprawę, wykaz numerów telefonów dostępny pod adresem: www.soleckujawski.pl/pl/page/książka-telefoniczna lub pod numerem telefonu 52 387 0144 (sekretariat Urzędu Miejskiego)
 • W sprawie dowodów osobistych:
Wizyty interesantów w sprawie złożenia wniosku na dowód osobisty lub odbioru dokumentu będą umawiane wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami  telefonu 52-387-01-16, 52-387-01-35
 • W sprawach Urzędu Stanu Cywilnego: Wizyty interesantów wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem  telefonu 52-387-01-17.
 1. Każdy wchodzący do Urzędu klient będzie rejestrowany.
 2. Wszelkie płatności należy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 3. Jednocześnie informujemy, że każdy interesant załatwiający sprawę w Urzędzie ma możliwość otrzymania formularza wyrażającego zgodę na prowadzenie sprawy elektronicznie (zgodnie z art. 39 par. 1 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Sprawy osób, które wyrażą zgodę na taką formę, będą załatwiane korespondencyjnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzięki temu nie będzie konieczności kolejnych wizyt w Urzędzie.
 4. O dalszych ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej soleckujawswki.pl oraz na tablicach informacyjnych.
DANE URZĘDU: 23 Stycznia 7 86-050 Solec Kujawski tel. +48 52 387 01 0052 387 01 04 - centrala tel. +48 52 387 01 44 / 387 01 46 - sekretariat fax. +48 52 387 12 53 e-mail: solec@soleckujawski.pl

WYDZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA ul. Toruńska 8a, 86 - 050 Solec Kujawski Dyrektor - tel. 387 01 60 Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa - tel. 387 01 54, 387 01 61, 387 01 62, 387 01 65 Ref. Gospodarki Komunalnej - tel. 387 01 64, 387 01 69 UWAGA ! Od 16.10.2019 r. sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi należy załatwiać w bud. D w Wydziale Utrzymania Miasta przy ul. Toruńskiej 8a.

GODZINY URZĘDOWANIA: Poniedziałek: 7.30 - 15.15 Wtorek: 7.30 - 16.30 (dzień obsługi petenta, przyjmowanie skarg i wniosków) Środa: 7.30 - 15.15 Czwartek: 7.30 - 15.15 Piątek: 7.30 - 15.15

Nr rachunku bieżącego UM: 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535 Nr rachunku pomocniczego UM (depozyty): 60 1240 3507 1111 0000 3057 6548 Bank PEKAO SA I Oddział w Solcu Kujawskim

NIP GMINY: 554 289 24 92 REGON GMINY: 092350702

Kontakt internetowy: e-mail: solec@soleckujawski.pl

Strona internetowa:  www.soleckujawski.pl

WAŻNY KOMUNIKAT!!! Z DNIEM 1 LIPCA 2019 R. KASA URZĘDU MIEJSKIEGO W SOLCU KUJAWSKIM ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA.

W związku z powyższym wszelkie wpłaty gotówkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy można będzie dokonywać w Oddziale Banku Pekao SA (obok Biedronki) przy ul. Garbary 2B w Solcu Kujawskim (bez żadnych opłat) lub w innych placówkach przyjmujących wpłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat. W przypadku płatności dokonywanych w systemie bankowości elektronicznej (przelew) wpłat należny dokonywać na wskazane indywidualne konta bankowe utworzone w ramach płatności masowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami oraz czynsze). W pozostałych przypadkach jeżeli nie są nadane indywidualne konta bankowe, wpłat należy dokonywać na rachunek bieżący Gminy: 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535 (opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, dzierżawy, czynsze itp.) lub rachunek pomocniczy (depozyty): 60 1240 3507 1111 0000 3057 6548 (kaucje, wadia).

Transmisje na żywo z obrad sesji Rady Miejskiej oraz archiwum nagrań można znaleźć pod adresem: www.soleckujawski.esesja.pl oraz https://transmisja.esesja.pl/soleckujawski Plan Miasta i Gminy Solec Kujawski Wykaz Dróg Gminnych BEZPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO - KLIKNIJ TUTAJ (tel. kontaktowy 501 615 484) Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa UWAGA !! Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej od dnia 10 maja br. będzie funkcjonował w Budynku "E" Urzędu Miejskiego przy ul. 23 Stycznia 7 (wejście przy bramie wjazdowej na parking).
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Komunikacji, Ośrodek Zamiejscowy w Solcu Kujawskim: tel. 52 387 01 24 Adres korespondencyjny: ul. 23 Stycznia 14 A, skrytka pocztowa Nr 5, 86-050 Solec Kujawski UWAGA ! KOMUNIKAT STAROSTY BYDGOSKIEGO DOT. ZMIAN W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW ! Sprawy związane z rejestracją pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy realizowane są w wymienionych poniżej dniach i godzinach: poniedziałek, czwartek: od 8.00 - do 15.00, wtorek: od 8.00 - do 16.00, piątek: od 8.00 do 15.00, Wnioski o rejestrację można składać w poniedziałki, czwartki i piątki od godz. 8.00 - 14.00, a we wtorki od godz. 8.00 - 15.30.
WAŻNE TELEFONY Gminny Punkt Kontaktowy Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (wszelkie sprawy mieszkańców): w godz. od 7:15 - 15:15 - tel 52 - 387-01 - 14, w godz. od 15:15 - 7:15 - tel 52 - 387 - 13 - 88. Awarie oświetlenia ulicznego - tel. 510 81 20 (w godz. od 15.00 do 6.00, Poznań) lub 52 387 01 69 w godzinach od 7.30 do godz. 15.15. 112 - sytuacje zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, 997 - Policja, 998 - Straż Pożarna, 999 - Pogotowie Ratunkowe, 991 - Pogotowie Energetyczne, 992 - Pogotowie Gazowe. Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu Kujawskim (sprawy związane z awarią sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) - 52-387-13-01 - telefon całodobowy). Klauzula informacja Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>