Historia

MPZP "Garbary - Lesna" w Solcu Kujawskim

Procedura prac planistycznych 1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Garbary - Lesna" w Solcu Kujawskim Nr XXVIII/253/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017r.
2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Garbary - Lesna" w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2015r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym)
3. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Garbary - Lesna" w Solcu Kujawskim (na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko)
4. Uzgodnienia dotyczące formy, zawartosci, stopnia szczegółowosci, zakresu merytorycznego oraz źródeł informacji i danych wymaganych w prognozie oddziaływania na srodowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydane przez: a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (uzgodnienie z 04 wrzesnia 2018r., NNZ.42.1.SK.4.2018), b) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (uzgodnienie z 26 wrzesnia 2018r., WOO.411.175.2018.KB).
5. Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Garbary - Lesna" w Solcu Kujawskim
6. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2020r., NNZ.9022.1.78.2020, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Garbary - Lesna" w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – opinia.
7. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2020r., WOO.410.56.2020.KB, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Garbary - Lesna" w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko opinia.
8. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2020r., NNZ.42.1.SK.1.2020, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Garbary - Lesna" w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko opinia.
9. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "GARBARY - LEŚNA" W SOLCU KUJAWSKIM WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (wyłożenie w dniach od 03 grudnia 2020r. do 14 stycznia 2021r.) 9.1.Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Garbary-Leśna" w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Garbary-Leśna" w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wersja dostępna

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>