Historia

Gospodarka wodna

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągów publicznych: Solec Kujawski i Rudy na terenie gminy Solec Kujawski za II półrocze 2015 roku jest przydatna do spożycia przez ludzi. Sprawozdania z badania wody są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu Miasta i Gminy, ul. Toruńska 8, pokój nr 2.

*****

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągu publicznego Solec Kujawski oraz Chrośna za I półrocze 2015 roku jest przydatna do spożycia przez ludzi. Sprawozdania z badania wody są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu Miasta i Gminy, ul. Toruńska 8, pokój nr 2.

*****

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągu  publicznego Solec Kujawski oraz Rudy za II półrocze 2014 roku jest przydatna do spożycia przez ludzi. Sprawozdania z badania wody są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu Miasta i Gminy, ul. Toruńska 8, pokój nr 2. *******

Jakość wody za I półrocze 2014 rok 

******

Jakość naszej wody za 2011/2013 rok.

 

******* Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągów publicznych Solec Kujawski i Chrośna za II półrocze 2013 roku jest przydatna do spożycia przez ludzi. Sprawozdania z badania wody są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu Miasta i Gminy, ul. Toruńska 8, pokój nr 2.

 

***********

INFORMACJA O ZMIANIE OPŁAT

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Targowej 3 w Solcu Kujawskim zawiadamia, iż z dniem 1 kwietnia 2014 roku, wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i Gminy Solec Kujawski, zatwierdzona Uchwałą Nr XXXVII/340/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanych przez  Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu  Kujawskim. Cena 1 m3 dostawy wody i odprowadzania ścieków od dnia 01.04.2014 roku wynosi: - woda    3,44 zł/m3 + 8% VAT (tj. 3,72 zł/m3 brutto) – bez zmian w stosunku do roku ubiegłego - ścieki  5,64 zł/m3 + 8% VAT (tj. 6,09 zł/m3 brutto) – wzrost o 0,55 zł/m3 Uchwałą Nr XXXVII/341/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 roku wprowadzona została dopłata  do  1 m3  odprowadzanych  w wysokości ścieków w wysokości  0,55 zł/m3 brutto, która będzie obowiązywała od dnia 01.04.2014 roku do 31.03.2015 r.Ostatecznie cena jaką zapłaci odbiorca za odprowadzenie ścieków będzie wynosiła 5,13 zł/m3 + 8% VAT (tj. 5,54 zł/m3 brutto)   

**********

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Solec Kujawski...

**********

22 marca - Światowy Dzień Wody...

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>