Historia

Gospodarka wodna

INFORMACJA O TARYFIE /od dnia 11.06.2018 na okres 36 miesięcy/

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny, decyzją nr GD.RET.070/220/D//2018.KC z dnia 16 maja 2018 r., zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 11.06.2018 r. i obowiązywać będzie przez okres 3 lat (36 miesięcy).

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

***

  • Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągów publicznych: Solec Kujawski, Chrośna i Rudy, na terenie gminy Solec Kujawski za 2018 rok jest przydatna do spożycia przez ludzi. Sprawozdania z badania wody (z dnia 18.02.2019 r. znak: NHK.5210.10.2019 i z dnia 18.03.2019 r. znak: NHK.5210.36.2019) są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (ul. Toruńska 8, pokój nr 2).
  • Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągów publicznych: Solec Kujawski, Chrośna i Rudy, na terenie gminy Solec Kujawski za 2016 rok jest przydatna do spożycia przez ludzi. Sprawozdania z badania wody są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu Miasta i Gminy, ul. Toruńska 8, pokój nr 2.
  • Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągów publicznych: Solec Kujawski i Rudy na terenie gminy Solec Kujawski za II półrocze 2015 roku jest przydatna do spożycia przez ludzi. Sprawozdania z badania wody są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu Miasta i Gminy, ul. Toruńska 8, pokój nr 2.
  • Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągu publicznego Solec Kujawski oraz Chrośna za I półrocze 2015 roku jest przydatna do spożycia przez ludzi. Sprawozdania z badania wody są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu Miasta i Gminy, ul. Toruńska 8, pokój nr 2.

***

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

***

Uchwała Nr XXXIV/297/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim

Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski

Uchwała Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim"

Uchwała Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>