Historia

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
  • Wydział Wydział Utrzymania Miasta
  • Termin załatwienia Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
  • Osoba kontaktowa Cezary Ball
  • Miejsce załatwienia WUM Budynek "D" przy ul. Toruńskiej 8
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 60
  • Miejsce odbioru WUM Budynek "D" przy ul. Toruńskiej 8
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
   2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność.
   3. Odpis z właściwego rejestru.
   4. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP.
   5. Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
   6. Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
   7. Informacje o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
   Dokument nr 2 nie jest wymagany przy placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
  • Opłaty Za zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie pobiera się opłaty.
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski, które należy składać w sekretariacie Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług nr 1 stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>