Historia

Opinia o klasyfikacji akustycznej terenu

Opinia o klasyfikacji akustycznej terenu
  • Wydział Biuro Planowania Przestrzennego
  • Termin załatwienia Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Iwona Konopa
  • Miejsce załatwienia UMiG, budynek "B" pok. 27
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 22
  • Miejsce odbioru UMiG
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o dokonanie opinii o klasyfikacji akustycznej terenu.
   2. Aktualna mapa obrazująca w całości położenie wnioskowanego terenu wraz z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia oraz obejmująca tereny przyległe.
   3. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
   4. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
  • Opłaty Nie pobiera się.
  • Tryb odwoławczy Odwołanie nie przysługuje.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 11, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).
   2. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.)
   3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (tekst jednolity – Dz. U. z 2014r. poz. 112).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>