Historia

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt czasowy
  • Wydział Wydział Spraw Obywatelskich
  • Termin załatwienia W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wnosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy wazne do chwili zmiany miejsca zameldowania, nie dłużej jednak niż do upływu terminu zameldowania
  • Osoba kontaktowa Katarzyna Orzechowska
  • Miejsce załatwienia pok. nr 6, UMiG
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 16
  • Miejsce odbioru w godzinach urzędowania
  • Wymagane dokumenty 1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego" zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby oraz nowego miejsca zameldowania a także potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia,
   2. Dowód osobisty lub paszport,
   3. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
  • Opłaty 17 zł za wydanie zaświadczenia na wniosek
  • Tryb odwoławczy Brak, czynność materialno - techniczna
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 5, stanowiącego załącznik

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.)

   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>