Historia

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  • Wydział Wydział Gospodarki Mieniem
  • Termin załatwienia Do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.
  • Osoba kontaktowa Sylwia Rutkowska
  • Miejsce załatwienia UM, pok nr. 5
  • Telefon kontaktowy (52) 387 01 19
  • Miejsce odbioru UM
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek
   2. Aktualny odpisu z księgi wieczystej gruntowej.
   3. Odpisy ksiąg wieczystych w przypadku odrębnych własności lokali mieszkalnych, z którymi wiąże się udział w prawie użytkowania wieczystego do gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszczący dane lokale.
   4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego nabycie nieruchomości.
   5. Dokument potwierdzający następstwo prawne, jeżeli o przekształcenie ubiega się osoba będąca następcą prawnym.
  • Opłaty - skarbowa w wysokości 10 zł. - za wykonanie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego - za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustalona na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego
  • Tryb odwoławczy Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 4, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania
   wieczystego w prawo własności nieruchomości,

   Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>