Historia

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  • Wydział Wydział Utrzymania Miasta
  • Termin załatwienia 30 dni
  • Osoba kontaktowa Karolina Lemka
  • Miejsce załatwienia Budynek "D" przy ul. Toruńska 8
  • Telefon kontaktowy (052) 387-01-64
  • Miejsce odbioru UM
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek
   2. Załączniki:
   - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
   - zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
   - plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego – w przypadku jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
   - oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prowadzonych robót lub kopia decyzji pozwolenia na budowę albo zgłoszenia do właściwego nadzoru budowlanego,
   - harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego wykonywania prac,
   - inne (w razie potrzeby UMiG może żądać dodatkowych dokumentów).
  • Opłaty Opłata za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogi: - chodnika 1,00zł/m2/dzień - pobocza 0,50zł/m2/dzień - jezdni do 20% szerokości powierzchni jezdni - 2,00 zł /m2/ dzień - jezdni od 20% do 50% szerokości powierzchni jezdni - 4,00zł /m2/ dzień - jezdni od 50 % do całkowitego zamknięcia pasa jezdni - 6,00 zł /m2/dzień
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje dostępne w Karcie Usług Nr 2, stanowiącej załącznik

  • Podstawa prawna

   Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, § 1, § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego i uchwały Nr XIX/132/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 września 2004r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>