Honorowe wyróżnienia

Honorowi Obywatele Solca Kujawskiego:

– Jolanta Kwaśniewska
– Irena Santor
– Walter Rudolf
– Krzysztof Michalski

zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/193/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26.08.2005 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego”

– ks. Kanonik Tadeusz Zabłocki

zgodnie z Uchwałą Nr XIII/110/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21.02.2008 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego”.

– Antoni Nawrocki

zgodnie  Uchwałą Nr XIV/123/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego”.

___________________________________________________________

Uchwała Nr XXII/161/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie ustanowienia honorowych wyróżnień Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz przyjęcia regulaminu ich nadawania.

Uchwała Nr XXXVIII/298/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/161/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia honorowych wyróżnień Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz przyjęcia regulaminu ich nadawania.

Wniosek o nadanie „Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego”.

Medal „Za Zasługi dla Solca Kujawskiego” dla:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim
– Szkoły Podstawowej Nr 1 w Solcu Kujawskim
– Klubu Sportowego „UNIA” w Solcu Kujawskim
– Polskiego Radia SA w Warszawie
– Chóru „Święta Cecylia” w Solcu Kujawskim
– Nadleśnictwa Solec Kujawski
– „SOLBET” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
– Przedsiębiorstwa Drobiarskiego „DROBEX” Sp. z o.o.
– Towarzystwa Miłośników Solca Kujawskiego
– Zespółu „Solecczanie”
– Waldemara Achramowicza
– Romualda Kosieniaka
– Jana Graczkowskiego

zgodnie z Uchwałą Nr XXV/185/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16.09.2005 r. w sprawie przyznania Medalu „Za Zasługi dla Solca Kujawskiego”.

Soleckiego Centrum Kultury

zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/271/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14/09.2006 r. w sprawie przyznania Medalu „Za Zasługi dla Solca Kujawskiego”.

– Spółdzielni Mieszkaniowej „Transportowiec”
– Alfonsa Domanowskiego
– Zespołu ROAN

zgodnie z Uchwałą Nr XIII/111/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21.06.2008 r. w sprawie przyznania Medalu „Za Zasługi dla Solca Kujawskiego”.

– Barbary Kaczmarek
– Mirosława Gębskiego

zgodnie z Uchwałą Nr XL/319/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12.11.2010 r. w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Solca Kujawskiego”.

– Jadwigi Bretes
– Marka Chełminiaka
– Grupy Teatralno – Kabaretowej „Szlaban”
– Ireny Kolasa
– Oddziału Terenowego NSZZ Solidarność
– Zygmunta Sobisia
– Stowarzyszenia im. Sue Ryder
– TPP Thermoplastics Polska Sp. z o.o.
– Antoniny Wiśniewskiej
– Zbigniewa Wiśniewskiego
– Janusza Zemke

zgodnie z Uchwałą Nr VIII/75/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Solca Kujawskiego”,

______________________________________________________

Wniosek o przyznanie osobie fizycznej Medalu „Za zasługi dla Solca Kujawskiego”.

Wniosek o przyznanie Medalu „Za zasługi dla Solca Kujawskiego” (instytucjom).

Uchwała Nr XXII/161/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia honorowych wyróżnień Miasta i gminy Solec Kujawski oraz przyjęcia regulaminu ich nadawania.

Uchwała Nr XXXVIII/298/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29.06.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/161/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia honorowych wyróżnień Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz przyjęcia regulaminu ich nadawania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian