Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 4 czerwca 2020 r., znak: ROŚiR.6220.23.2016 – dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej-piasku ze złoża „WYPALENISKA I”

Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „WYPALENISKA I”, na części działki nr ew. 37/2, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gmina Solec Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian