Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z dnia 28.05.2020 r. podający do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z dnia 28.05.2020 r. podający do publicznej wiadomości informację o wszczęciu , na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (Znak sprawy: GD.ZUZ.5.4210.221.2020.MM)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian