Informacja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r., znak: ŚG.I-P.7222.2.1.2018 – dot. pozwolenia zintegrowanego

informacja Marszałka Województwa o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu- brojlera kurzego przy ul. Kopernika 9 w Solcu Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian