Informacja o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032″

  • Nr karty/rok 41/2017
  • Rodzaj dokumentu informacja
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Informacja o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032"
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6332.1.3.2017
  • Dokument wytworzył Marcin Balcerak
  • Data dokumentu 11.12.2017
  • Dokument zatwierdził Cezary Ball - Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8, bud. D, pok. nr 2, tel. 52/ 387 01 54
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/azbest/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 40/2017, 44/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian