Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

  • Wydział Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
  • Termin załatwienia Tryb ustawowy przewiduje 7 dni na wydanie dokumentu, jednak w większości przypadków wydawany jest w ciągu 2 – 3 dni
  • Osoba kontaktowa Iwona Konopa, Małgorzata Mandziejewska, Paweł Kaszanek
  • Miejsce załatwienia Budynek B, pok. 28
  • Telefon kontaktowy 52 387 01 22, 52 387 01 18
  • Miejsce odbioru Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, budynek "B", pokój nr 28
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Usług Nr 13, stanowiącej załącznik

   Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

    

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity–Dz. U. z 2020r., poz. 256).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian