Informacje o realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w roku szkolnym 2019/2020.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w roku szkolnym 2018/2019.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w roku szkolnym 2017/2018.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w roku szkolnym 2016/2017.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w roku szkolnym 2015/2016.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w roku szkolnym 2014/2015.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w roku szkolnym 2013/2014.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w roku szkolnym 2012/2013.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście i gminie Solec Kujawski w roku szkolnym 2011/2012.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście i gminie Solec Kujawski w roku szkolnym 2010/2011.

Zestawienie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadzonego w kwietniu 2011 roku.

Zestawienie wyników sprawdzianu w klasie trzeciej gimnazjum przeprowadzonego w kwietniu 2011 roku.

Zestawienie wyników egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum przeprowadzonego w kwietniu 2011 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian