Inicjatywa lokalna

Uchwała Nr XLI/360/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Wniosek o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Solcu Kujawskim.
______________
Ocena merytoryczna wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – „Budowa pieszojezdni pomiędzy ul. Błonie i ul. Prostą w Solcu Kujawskim”.

Informacja o zakończeniu realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian