Jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla)

Uchwała Nr XVIII/163/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia statutów osiedli Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XVIII/164/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Solec Kujawski.

____________________

TERMINY ZEBRAŃ Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLI I SOŁECTW –
WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK 2021
_____________________

Protokół Nr 1 z zebrania z dnia 10.01.2019 r.

Protokół Nr 2 z zebrania z dnia 9.10.2019 r.

Protokół Nr 3 z zebrania z dnia 13.09.2021 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian