Jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla)

Uchwała Nr XVIII/163/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia statutów osiedli Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XVIII/164/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Solec Kujawski.

____________________
UWAGA !
W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie całego kraju, informujemy, że zebrania z mieszkańcami osiedli i sołectw nie odbędą się do odwołania.

TERMINY ZEBRAŃ Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLI I SOŁECTW – STYCZEŃ – KWIECIEŃ 2019 ROK

TERMINY ZEBRAŃ Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLI I SOŁECTW – PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2019 ROK

Protokół Nr 1 z zebrania z dnia 10.01.2019 r.

Protokół Nr 2 z zebrania z dnia 9.10.2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie odwołania zebrań z mieszkańcami.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian