Komisje RM kadencji 2014 – 2018, plany pracy, sprawozdania

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Czyżewski Mateusz
 2. Jaworska Kamilla
 3. Kaczan Małgorzata
 4. Kołota Beata – z-ca przewodniczącego
 5. Kuligowski Michał
 6. Żaguń Alicja – przewodnicząca

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

 1. Bąbka Andrzej
 2. Kołota Beata
 3. Kuligowski Michał – przewodniczący
 4. Szczepański Tadeusz – z-ca przewodniczącego
 5. Sołtyszewski Zygmunt
 6. Żaguń Alicja

Komisja Opieki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska

 1. Chojnacki Dariusz – z-ca przewodniczącego
 2. Damrat Mariusz – przewodniczący
 3. Kaczan Małgorzata
 4. Kuligowski Maciej
 5. Nowak Jerzy
 6. Zamorowski Mariusz

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

 1. Bąbka Andrzej
 2. Chojnacki Dariusz – z-ca przewodniczącego
 3. Czyżewski Mateusz
 4. Szczepański Tadeusz
 5. Sołtyszewski Zygmunt – przewodniczący

Komisja Organizacji, Budżetu i Finansów

 1. Damrat Mariusz
 2. Kuligowski Maciej
 3. Nowak Jerzy – przewodniczący
 4. Skorek Teresa – z-ca przewodniczącego
 5. Sołtyszewski Zygmunt

Komisja Rewizyjna

 1. Czyżewski Mateusz
 2. Jaworska Kamilla
 3. Kuligowski Maciej – przewodniczący
 4. Skorek Teresa
 5. Sołtyszewski Zygmunt

PLANY PRACY KOMISJI NA 2018 ROK:

PLANY PRACY KOMISJI NA 2017 ROK:

PLANY PRACY KOMISJI NA 2016 ROK:

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI RM ZA 2018 ROK:

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI RM ZA 2017 ROK:

SPRAWOZDANIA Z PRACY KOMISJI RM ZA 2016 ROK:

SPRAWOZDANIA Z PRACY KOMISJI RM ZA 2015 ROK:

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian