Konsultacje społeczne

PROJEKTY STATUTÓW SOŁECTW I OSIEDLI GMINY SOLEC KUJAWSKI:

ZMIANA NAZW ULIC:
(ul. 23 Stycznia)

REWITALIZACJA – 2019 ROK:

REWITALIZACJA – zmiany do Gminnego Programu Rewitalizacji MiG Solec Kujawski na lata 2016 – 2023:


REWITALIZACJA – 2018 ROK:

REWITALIZACJA:

– Załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian