LICP – o znaczeniu gminnym – budowa abonenckiej linii kablowej SN – 15kV, Otorowo, Solec Kujawski

Budowa abonenckiej linii kablowej SN-15 kV na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 254, położonej w obrębie ewidencyjnym Otorowo [Nr 0003], gmina Solec Kujawski

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wszczęciu postępowania administracyjnego z 14 sierpnia 2018r. (WIPP-BPP.6733.19.2.2018)

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wydaniu postanowień oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami z 02 listopada 2018r. (WIPP-BPP.6733.19.7.2018)

3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu decyzji (obwieszczenie z 10 grudnia 2018r., WIPP-BPP.6733.19.10.2018)

Informacje

Rejestr zmian