LICP – o znaczeniu gminnym – budowa gazociągu i przyłączy gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ul. Nadborna w Solcu Kujawskim

Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu i przyłączy gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 46/12, 52/1, 46/5, 46/23, 18, 43/2, 24, 47/5, 47/2, 46/4, obręb ewidencyjny M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 06 wrzesnia 2018r., WIPP-BPP.6733.24.3.2018

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wydaniu postanowień oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami (obwieszczenie z 27 listopada 2018r., WIPP-BPP.6733.24.8.2018)

3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego (obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2018r., WIPP-BPP.6733.24.11.2018)

Informacje

Rejestr zmian