LICP – o znaczeniu gminnym – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców i Średniej w Solcu Kujawskim

Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców i Średniej, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2448/15, 746/5, 740/1, 957/1, 786/2, 760/1, 893/1, 1286/1, 2443/1, 1159/5, 2444, 957/2, 1159/9, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego (obwieszczenie z dnia 13.02.2019r., WIPP-BPP.6733.26.8.2018)

2. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu postanowień oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami (obwieszczenie z dnia 23.04.2019r., WIPP-BPP.6733.26.13.2018)

3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 maja 2019r., WIPP-BPP.6733.26.16.2018, o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Informacje

Rejestr zmian