LICP – o znaczeniu gminnym – budowa oświetlenia wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa obiektu transportu publicznego – M. Solec Kujawski

Budowa oświetlenia wraz z zagospodarowaniem terenu (budowa parkingu do 30 stanowisk, budowie przyłącza kanalizacji deszczowej dla odwodnienia parkingu, budowie zjazdów na drogę wojewódzką nr 349, budowie chodników, ukształtowanie zieleni itp.) na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 784/2, 785/2, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001].

Budowa obiektu transportu publicznego – wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu tj. budowa chodnika i przebudowa zjazdu na wysokości planowanej zatoki autobusowej, usunięciu kolizji z infrastrukturą podziemną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 698/1, 698/2, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001].

Budowa oświetlenia wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym m.in. budowa fontanny z przyłączami wodno – kanalizacyjnymi i energetycznym, zmiana istniejącego układu komunikacyjnego w obrębie działki, przebudowa miejsc postojowych – do 15 miejsc, zmiana lokalizacji infomatu z budową przyłącza technicznego i energetycznego, przebudowa infrastruktury podziemnej dla usunięcia kolizji sieci wod.–kan., gazowych, energetycznych i teletechnicznych) na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 488, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001].

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego (obwieszczenie z dnia 07 sierpnia 2018r., WIPP-BPP.6733.23.2.2018)

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wydaniu postanowień oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami (obwieszczenie z dnia 15 października 2018r., WIPP-BPP.6733.23.7.2018)

3. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski o wydaniu decyzji LICP/19/18 z 19 listopada 2018r., WIPP-BPP.6733.23.9.2018 (obwieszczenie 21 listopada 2018r., WIPP-BPP.6733.23.10.2018)

Informacje

Rejestr zmian