LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej niskiego cisnienia dn 125 PE, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 307/125, 308/1, 315/5, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego cisnienia dn 125 PE, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 307/125, 308/1, 315/5, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]


1. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25 maja 2020r. (WIPP-BPP.6733.7.3.2020)


2. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydanych postanowieniach oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami z dnia 20 sierpnia 2020r. (WIPP-BPP.6733.7.8.2020)


3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacji inwestycji celu publicznego (obwieszczenie z dnia 30 września 2020r., WIPP-BPP.6733.7.11.2020)

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacji inwestycji celu publicznego (obwieszczenie z dnia 30 września 2020r., WIPP-BPP.6733.7.11.2020) – dokument w formie dostępnej

 

Informacje

Rejestr zmian