LICP – o znaczeniu gminnym – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączami gazu dn 32 PE (szt. 2) do budynków mieszkalnych, ulica Wiejska

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączami gazu dn 32 PE (szt. 2) do  budynków mieszkalnych, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów  numerami: 108/3, 1760, 2337, 2389, 2422, 2423, 2424, 2430, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 25 października 2019r., WIPP-BPP.6733.16.2.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

2. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2019r., WIPP-BPP.6733.16.7.2019 o wydanych postanowieniach oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami

3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z 14 stycznia 2020r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Nr LICP/01/20 z 14 stycznia 2020r., WIPP-BPP.6733.16.9.2019

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian