LICP – o znaczeniu gminnym – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu dn 32 PE (szt. 2) do budynków mieszkalnych, M. Solec Kujawski, ulica Srebrna

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu dn 32 PE (szt. 2) do budynków mieszkalnych, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2314, 2315, 2419, 2421, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001].

1. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26 lipca 2019r., WIPP-BPP.6733.14.2.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja RODO

2. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 13 wrzesnia 2019r., WIPP-BPP.6733.14.8.2019 o wydaniu postanowień oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami

3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16 października 2019r., WIPP-BPP.6733.14.11.2019 o wydaniu decyzji celu publicznego

Informacje

Rejestr zmian