LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej sredniego cisnienia dn 63PE, ul. Błękitna oraz ul. Wiejska w Solcu Kujawskim

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2420, 2423, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27 grudnia 2018r., WIPP-BPP.6733.38.2.2018

2. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu postanowień oraz o możliwosci zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami (obwieszczenie z dnia 15 lutego 2019r., WIPP-BPP.6733.38.7.2018)

3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (obwieszczenie z dnia 20 marca 2019r., WIPP-BPP.6733.38.10.2018)

Informacje

Rejestr zmian